מטרת הקורס:

להסביר תופעות חשמליות,  לתאר שימושים שונים של האנרגיה החשמלית ולהסביר את התכונות החשמליות של חומרים שונים. להסביר את מהות הגדלים החשמליים היסודיים: מטען, מתח, זרם אנרגיה והספק, התנגדות קיבול, השראות. לערוך חישובי זרמים, מתחים והספקים במעגלי זרם ישר פשוטים, (באמצעות חוקי קירכהוף וחוק אום). לפתור מעגלים חשמליים פשוטים באמצעות שיטת זרמי הענפים ושיטת הרכבה. לתאר תופעות מגנטיות ואלקטרומגנטיות. לתאר את עקרון הפעולה של מנוע חשמלי קווי וסיבובי ושל גנרטור חשמלי. לפתור מעגלי זרם חילופין פשוטים. לערוך חישובי מתחים, זרמים, הספקים ועלות האנרגיה, במערכת פשוטה של צרכנים המחוברים למקור האנרגיה.