הטריבולוגיה היא תחום במדע העוסק בחקר גופים הנעים ביחס אחד לשני, וכן את תופעות החיכוך והסיכה. בין היתר עוסקת הטריבולוגיה גם בשחיקה הנוצרת כתוצאה מהחיכוך. כוחות החיכוך שמתפתחים בין חלקיה הנעים של מכונה מסוימת יכולים להיות הרסניים והנזקים יכולים להיות בלתי הפיכים, על מנת לצמצם כוחות שליליים אלו נעזרים בחומרי סיכה.

המושג מערכת טריבולוגית מתייחס לכל המרכיבים המשפיעים על סיכה, חיכוך ותנועת הגוף האחד יחסית לשני. מרכיבי המערכת כוללים:

  1. הגוף הנע ומאפייניו (הרכבו הכימי, אופי פני שטחו, משקלו, צורתו וכדומה)
  2. הגוף הנייח ומאפייניו
  3. מה חוצה בין שני הגופים (אוויר, ואקום, שמן, מים או כל חומר אחר)
  4. הכוחות החיצוניים הפועלים על הגופים
  5. תנאי הסביבה (טמפרטורה, לחץ, לחות וכדומה)