הקורס "אלגברה בוליאנית ומערכות סיפרתיות" מיועד להקנות ידע בסיסי בתחומים הבאים:

1. לוגיקה ואלגברה בוליאנית.

2.רכיבים לוגיים בביסיים.

3. תכן לוגי.

4. רכיבי זיכרון וסוגי זיכרון מוליכים למחצה.

בסוף שנת הלימודים (לאחר שני סמסטרים) הסטודנטים ייבחנו בבחינה חיצונית של מה"ט. חלקו של קורס זה בבחינה הינו חלק ב'. מספר השאלון: 91611. מועד: קיץ. למידה על שאר השאלון (חלקים א' ו-ג' בבחינה זו) תעשה בקורס המקביל "אלגברה ליניארית".

בברכה,

מרצה הקורס,

שגיא סולימני.