הקורס "יסודות התכנות ושפת C" נועד להציע הכרות בסיסית עם התחום שנקרא "הנדסת תוכנה", תוך הכרה מעמיקה של שפת התכנות C..

הקורס יעניק ידע וכלים בסיסיים לקורסים הבאים בתכנית הלימודים.

הקורס מבוסס על תרגול רב ועבודות בית משמעותיות ורבות.

תרגילי התכנות בקורס זה יכתבו בשפת C, בתקן C99 עם המהדר (הקומפיילר) CodeBlocks.