מטרת הקורס הינה הקניית הבנה יסודית של עקרונות התכנון והשימוש במערכות הפעלה ולימוד מעמיק של השכבות הפונקציונליות המרכיבות את מערכת ההפעלה הקורס מציג את הנושאים המרכזיים של מערכות הפעלה מודרניות, ובפרט: ,Processes and Threads Scheduling The Critical-Section Problem,,  ,Semaphoresפסיקות; ניהול זיכרון: Paging, Virtual Memory, מערכת הקבצים.

התרגול יכלול הכרה של מערכת ההפעלה Unix.