כלכלה תעשייתית - קורס מהותי במסגרת לימודי התעשייה וניהול המשלב בתוכו 3 מקצועות עיקריים.
כלכלה, תמחיר וחשבונאות.

הסטודנטים ילמדו מושגים מעולם הכלכלה וכן יקבו כלים מתקדמים על מנת להבין את נושא הכלכלה הן המקומית והן הגלובלית.

בגמר הקורס, הסטודנטים יבחנו במבחן מסכם ע"י מה"ט.