לאור השינויים הטכנולוגיים המתמידים במערכות הרכב השונות נדרשים כל העוסקים במלאכת אחזקת רכב להתעדכן וללמוד את הטכנולוגיות הקיימות ברכב המודרני.

לפי-כך החליט משרד התחבורה לחייב את בעלי כתבי ההסמכה במקצועות מכונאות וחשמל רכב לבצע השתלמות חובה במערכות מתקדמות ברכב eCar.

מטרות הקורס

  1. העשרת הידע בכל הקשור למערכות מתקדמות ברכב המודרני.
  2. לשפר את יכולת הלמידה העצמית (ע"י למידה מתוקשבת מקוונת).
  3. להיחשף למערכת הלמידה המקוונת eLearning .
  4. להיחשף לכלי רכב מודרניים ומתקדמים (עבודה מעשית).
  5. להיחשף לתהליכי אבחון בעזרת סורק תקלות ומשקף תנודות (סקופ).
  6. הכנה למבחן הסיום.