מטרות הקורס

  1. הבנת עקרונות המבנה ואופן הפעולה של מערכות הרכב.
  2. ניתוח וחישוב תכונות פיסיקליות המאפיינות את תנועת הרכב.
  3. להקנות לסטודנטים את היכולת לביצוע אבחון תקלות במערכות הרכב ברמה גבוהה.
  4. לבדוק ולאבחן את מערכות הרכב בעזרת ציוד מתקדם בצורה מהירה ומדויקת.
  5. לנתח ולהבין את הוראות יצרני הרכב.
  6. להקנות לסטודנטים יכולת טכנית גבוהה לביצוע התיקונים הנדרשים וטיפולי האחזקה השוטפים למערכות הרכב.