קורס "בקרת אקלים ומיזוג אוויר ברכב" הינו קורס סמסטריאלי אשר עוסק במערכות מיזוג אוויר ובקרת אקלים ברכב. להלן מטרות הקורס העיקריות :

  1. הבנת תופעות פיסיקאלחות הקשורות לפעולת מערכת בקרת אקלים ברכב.
  2. הכרת הרכיבים של מערכת בקרת אקלים ברכב.
  3. הבנת אופן הפעולה של מערכות מיזוג מסוגים שונים.
  4. שימוש במכשור לטיפול ואבחון תקלות במערכות מיזוג ברכב.
  5. שימוש בהוראות יצרן.
  6. ביצוע פעולות תיקון ותחזוקה למערכות מיזוג אוויר ברכב.