כל סטודנט הלומד באחד ממסלולי ההכשרה לקבלת דיפלומה של הנדסאי או טכנאי מוסמך (במגמות לימוד שנקבעו על ידי מה"ט), נדרש להגיש עם סיום לימודיו במכללה פרויקט גמר. אחד התנאים לקבלת הדיפלומה הוא עמידה במבחן הגנה על פרויקט הגמר.

הפרויקט הינו עבודת גמר אותה נדרש להגיש סטודנט עם סיום לימודיו, לצורך הערכת ידיעותיו והבנתו בחומר הלימוד הנדרש בתוכנית הלימודים במגמת הלימוד בה למד.

קורס זה מאפשר לסטודנט, הלומד במסלול הנדסאי מכונות/רכב, לרכוש כלים בסיסיים וחשובים אשר יעזרו לו לבחור נושא פרויקט מתאים ובהמשך גם לבצע את הפרויקט בדרך הנכונה והיעילה ביותר.