קורס "תורת המנוע ואבחון תקלות" הינו קורס שנתי אשר פרוס על פני שני סמסטרים שלמים. בסוף הקורס ייגש הסטודנט לבחינה חיצונית מטעם מה"ט (מספר שאלון הבחינה 90126 להנדסאים ו- 93126 לטכנאים).

מבחינת התוכן מחולק הקורס לשלושה פרקים עיקריים  :

"המנוע ומערכותיו" : מערכות המנוע השונות כולל סוגים, עקרון פעולה, מבנה ותפקידים.

"חישובי מנוע" : חישובים במנגנון הארכובה ובפעולת המנוע.

"אבחון תקלות במנוע ובמערכות הרכב" : למידת תהליכי אבחון תקלות ברכב ובמערכות המנוע המודרני כולל שימוש בכלים ממוחשבים ומכשירים מתקדמים.

מטרות הקורס

1)    הבנת עקרונות תרמודינמיים של פעולת מנועים בסיסיים.

2)    הבנת עקרונות המבנה ואופן הפעולה של מנוע שריפה פנימית.

3)    הבנת עקרונות המבנה ואופן הפעולה של מערכות המנוע השונות.

4)    יכולת ביצוע חישובי מנוע ופתרון שאלות חישוביות.

5)    הקניית כלים לניתוח מפרט טכני של מנוע והשוואה בין מנועים שונים.

6)    הקניית כלים לניתוח הוראות יצרן הרכב (באנגלית).

7)    הצגת שיטות לשיפור הספק ומומנט המנוע.

8)    הצגת תקני זיהום האוויר החדישים והשפעתם על מבנה המנוע ומערכותיו.

9)    הקניית ידע לצורך ביצוע אבחון תקלות ברכב המודרני.

10)   שימוש בציוד מתקדם לאבחון תקלות ברכב.

11)   הכרת שיטות מקובלות לאבחון תקלות.

12)   הכרת תרשימי זרימה של יצרן הרכב לצורך ביצוע אבחון תקלות.

13)   פיתוח מיומנות שימוש בהוראות יצרן.