מטרות הקורס

  1. העשרת הידע בכל הקשור למערכות מתקדמות ברכב המודרני
  2. חשיפה לכלי רכב מודרניים ומתקדמים (עבודה מעשית).
  3. חשיפה לתהליכי אבחון בעזרת סורק תקלות ומשקף תנודות (סקופ)