הקורס יציג את עקרונות הפילוסופיה והסוציולוגיה אשר בבסיס החשיבה והעשייה החינוכית.  בכל תחום יוצגו עמדותיהם של הוגי דעות אשר מקדמים את העשייה החינוכית והתפיסות  הבסיסיות המובילות את החשיבה והעשייה בתחום. במהלך הקורס נציג סוגיות חינוכיות ונדון בהם תוך התייחסות לשתי  נקודות המבט – הפילוסופית והסוציולוגית.

מצורפים מאמרים , המהווים את הרשימה הביבליוגרפית.

חומרים נוספים יועלו למערכת עם התקדמות הקורס.