נהג רכב ציבורי מונית/אוטובוס  

הכשרת נהגים לרכב מסוג אוטובוס, ומונית  ,בקורס לומד את החלק העיוני בלבד, לאחר מכן יש להשלים לימוד מעשי כדי לקבל רישיון.

משך הקורס3 חודשים סה"כ  148שעות אקדמיות, ימי לימוד (ב' -ה'-ו') בין: 17:00-20:00

תכנית לימודים לקורס רכב ציבורי:

דיני תעבורה 24 שעות , הכרת הרכב 14 שעות , ידיעת הארץ 4 , ניתוח אירועי ותרחישי תאונה 12 , הסעת ילדים 8 , כיבוי אש 4 שעות , יחסי אנוש 4 , עזרה ראשונה 18 ,אנגלית 10 , חבלה 4, הגורם האנושי 14 נהגיה נכונה 28 שעות   נגישות למוגבלים 4 שעות .

בחינות גמר :

*בחינה עיונית בדיני תעבורה,על ידי אגף הרישוי במשרד התחבורה במסגרת הקורס.

* בחינות עיונית בהכרת הרכב, ע''י מחלקת הבחינות משרד העבודה

*יתר הבחינות העיונית במסגרת המכללות המלמדות

תעודה : תעודת גמר נהג רכב ציבורי – עיוני מטעם משרד הכלכלה תמ"ת