תיב"ם הפעלת כרסומת ומחרטה קונבנציונאלית C.N.C

כיום, ולא כמו בעבר הפעלת מכונות בתחום העיבוד השבבי, נעשית בעיקר באמצעות מכונות ממוחשבת (C.N.C) המבצעות את הפעולות הנדרשות באמצעות מכונות ממוחשבת ופיקוח של מחשב .ההתקדמות הטכנולוגית ,הביאה לכך, שכתכנת נדרש להגדיר למחשב את הדרישות הטכנולוגיות ליצור המוצר והכנת הפקודות לייצור התוכנית(G קודים) מתבצעת ע''י המחשב.                       

מצב זה, דרוש מימניות בעבודה מול מחשב, וידע עינוי טכנולוגי רב יותר מבעבר.

יחד עם זאת, מרות שהתוכנית מתקבלת מהמחשב, נדרש ממפעיל המונה, להכיר את מבנה התוכנית על מרכיביה השונים, על מנת שיכול להתערב בעת הצורך, ובצע בתוכנית תיקונים ושינויים הנדרשים תוך כי מהלך עיבוד .

תכנית לימודים

מספר

מקצוע

שעות

1

תורת המקצוע + תורת הייצור

25

2

תורת החומרים

10

3

מדידות ואבטחת איכות

25

4

תכנות C.N.C

50

5

קריאת סרטוט

40

6

תיב''ם

100

7

c.n.c חרטיה

40

8

c.n.c כרסום SOLID CAM , SOLID WORK )

70

9

ע.ש קונבנציונלי חרטיה

80

10

ע.ש קונבנציונלי כרסום

80

תנאי קבלה

11 שנות לימוד

בחינות גמר :

בחינה עיוני, בחינה מעשית

היקף הקורס :

520 שעות לימוד( 10 חודשים)

פעמיים בשבוע ב'-ה'

לימודי ערב 17:00 -20:15

תעודה : תעודת גמר תיב"ם הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונאלית  C.N.Cשלב א' ממשרד הכלכלה- תמ''ת .