המנוע ומערכותיו, מערכות החשמל ברכב, תמסורת, בלמים, מתלה, הסעה והיגוי, סיכה, דלק וקירור, חשמל ואלקטרוניקה ברכב, מערכות היגוי ובלמים ועוד.