מבוא להצפנה

צפנים סימטריים מפתחות פרטיים

צפנים אסימטריים מפתחות ציבוריים

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים, מודל 5 השכבות TCP\IP ופרוטוקולים נבחרים

הקורס "אלגברה בוליאנית ומערכות סיפרתיות" מיועד להקנות ידע בסיסי בתחומים הבאים:

1. לוגיקה ואלגברה בוליאנית.

2.רכיבים לוגיים בביסיים.

3. תכן לוגי.

4. רכיבי זיכרון וסוגי זיכרון מוליכים למחצה.

בסוף שנת הלימודים (לאחר שני סמסטרים) הסטודנטים ייבחנו בבחינה חיצונית של מה"ט. חלקו של קורס זה בבחינה הינו חלק ב'. מספר השאלון: 91611. מועד: קיץ. למידה על שאר השאלון (חלקים א' ו-ג' בבחינה זו) תעשה בקורס המקביל "אלגברה ליניארית".

בברכה,

מרצה הקורס,

שגיא סולימני.

הקורס "יסודות התכנות ושפת C" נועד להציע הכרות בסיסית עם התחום שנקרא "הנדסת תוכנה", תוך הכרה מעמיקה של שפת התכנות C..

הקורס יעניק ידע וכלים בסיסיים לקורסים הבאים בתכנית הלימודים.

הקורס מבוסס על תרגול רב ועבודות בית משמעותיות ורבות.

תרגילי התכנות בקורס זה יכתבו בשפת C, בתקן C99 עם המהדר (הקומפיילר) CodeBlocks.

מטרת הקורס הינה הקניית הבנה יסודית של עקרונות התכנון והשימוש במערכות הפעלה ולימוד מעמיק של השכבות הפונקציונליות המרכיבות את מערכת ההפעלה הקורס מציג את הנושאים המרכזיים של מערכות הפעלה מודרניות, ובפרט: ,Processes and Threads Scheduling The Critical-Section Problem,,  ,Semaphoresפסיקות; ניהול זיכרון: Paging, Virtual Memory, מערכת הקבצים.

התרגול יכלול הכרה של מערכת ההפעלה Unix.